Veiklos valdymas – tai nuolatinis būdas pritaikyti įmonę prie besikeičiančių išorinių ir vidinių sąlygų, keičiant tikslus ir jų įgyvendinimo metodus. Kalbame apie ilgalaikius procesus, todėl nereaguojame į visus išorinio pasaulio įvykius ir į bet kokius nukrypimus nuo nurodytų rodiklių. Valdymo lankstumas labiausiai susijęs su veiklos metodais.

Veiklos valdymo rodiklių pritaikymas ir analizė suteikia objektyvų darbuotojų darbo įvertinimą, aiškiai parodant, kurie verslo procesai ir kodėl nepasiekia optimalaus rezultato.

Personalo efektyvumą lemia tai, kaip tiksliai įmonės darbuotojai atlieka tarnybines pareigas, kiek laiko sugaišta pavestoms užduotims spręsti. Jei tai užima daug laiko, būtina nustatyti priežastį ir ją pašalinti. Tai gali būti:

  • dabartinių verslo procesų netobulumas;
  • valdymo sistemos klaidos ir netikslumai;
  • neproduktyvus darbo laiko naudojimas.

Dažniausiai įmonės vienokia ar kitokia forma naudoja technologinius sprendimus, leidžiančius valdyti, sekti ir automatizuoti įvairius veiklos  procesus.

Būtina suprasti, kad veiklos valdymas nėra vienas konkretus sprendimas. Tai požiūris, kuris keičia viską, pradedant įmonės kultūra ir baigiant atlygio sistemomis. Be to, atlyginimų valdymas yra pagrindinis dalykas. Tai lemia, kiek ir kam, o svarbiausia už ką mokate. Tai apima faktinį darbo užmokestį, premijas.

Efektyvus ir skaidrus valdymas visada veikia abipusiai. Tai reiškia, kad ne tik vadovas turi teisę reikalauti, kad specialistas atliktų tarnybines pareigas. Bet specialistas taip pat turi teisę reikalauti, kad vadovas pateiktų paaiškinimus, teiktų paramą ir teiktų tiesioginę pagalbą pagal savo kompetenciją.

Tinkamų įrankių naudojimas produktyvumui valdyti dažnai yra veiksnys, skiriantis sėkmingas įmones nuo kitų.Būtina išsiugdyti labai produktyvią kultūrą kiekviename įmonės valdymo lygyje, kad kiekvienas atskiras darbuotojas suprastų, kaip jo individualios pastangos koreliuoja su bendra įmonės strategija, o vadovybė savo ruožtu turi žinoti, kad pasirinkta strategija veikia.